شیراز، میدان معلم، ساختمان داروخانه دکتر کیخایی، طبقه پنجم، واحد 504